top of page

AdverterenBovenKassas.TV

abk logo basis linkedin.png

u bent op de detailpagina van een uitzendlocatie

Een schermcampagne in de Albert Heijn is een branding-Tool


een schermcampagne in de Albert Heijn is een branding tool

Een schermcampagne in de Albert Heijn wordt goed bekeken en gezien!

Maar zet je dit medium nu het beste in voor marketing of voor branding? En wat is het verschil eigenlijk?

Marketing is een omvattend begrip waarvan Branding onderdeel uitmaakt. Ze hebben dus met elkaar te maken.

Definities:

"Marketing is de denkrichting vanuit de invulling van één of meerdere klantbehoeften waarom en hoe een product of dienst wordt gemaakt of aangeboden.

En gelijk door naar Branding. "Een merk is een aanduiding ter identificatie voor een set eigenschappen van een product of dienst of van de aanbieder daarvan".

En een bekend en sterk merk is dus handig omdat?

Omdat het super efficiënt is of de hele set eigenschappen in één woord te matchen en te communiceren met de behoefte van een -potentiële- klant.

De set eigenschappen van een merk 'karakteriseren' het merk op dezelfde manier als dat voor mensen geldt. En wij oordelen op basis van aantrekkelijke en niet aantrekkelijke eigenschappen van een persoon of we ons open stellen voor die persoon. Hem/haar beter willen leren kennen.

Mensen karakteriseren wij bijvoorbeeld als betrouwbaar, nauwkeurig, impulsief, ondeugend, attent, etc. En wij hebben een open en nieuwsgierige houding naar merken met dit soort eigenschappen.

Het scherm in een visueel medium dat bij uitstek geschikt is om met beelden dit soort eigenschappen te visualiseren.

De eigenschap die wij als mensen het meest waarderen in een merk is het nakomen van een belofte. De belofte die een merk doet naar de consument toe. Is de kwaliteit zoals wordt beloofd? Is de ervaring zoals beloofd? Is het probleem opgelost, zoals beloofd? etc.

Een schermcampagne in de Albert Heijn heeft een aantal krachtige eigenschappen die bruikbaar zijn voor branding:

Met een schermcampagne ben je prominent zichtbaar aanwezig op hét lokale sociale verkeersknooppunt waar jouw doelgroep zich in een vertrouwde omgeving bevindt. Hetgeen je communiceert wordt gescreend op relevantie en afzender.

Allereerst is de supermarkt hét sociale verkeersknooppunt in een wijk, gemeente of regio. In de Albert Heijn kom je bekenden tegen uit de straat of van het schoolplein, de sportvereniging of zomaar van een eerdere ontmoeting.

De schermen van AdverterenBovenKassas.tv staan prominent zichtbaar op dit sociale verkeersknooppunt. Communicatie op de schermen wordt dus geassocieerd met een vertrouwde omgeving van 'bekenden'. Gemeenschappelijke waarden dus.

Als tweede krachtige eigenschap heeft de supermarkt-bezoeker in de supermarkt een actieve mindset. Hij/zij moet veel informatie tot zich nemen om snel en efficiënt keuzes te maken welke producten hij/zij zal aankopen. Als de keuzes zijn gemaakt en hij/zij bij het kassapark is aangekomen wordt de communicatie op de schermen ook snel en efficiënt beoordeeld en verwerkt.

Belangrijk is dat de communicatie op een scherm om deze reden duidelijk van opbouw is. Een advertentie wordt van boven naar beneden bekeken, waarbij gelijktijdig onbewust de vragen worden beantwoord over: Het onderwerp; Waar gaat deze advertentie over? Relevantie: Wat kan ik hiermee? Afzender: Ken ik de afzender?

Een derde krachtige eigenschap van schermcommunicatie in de supermarkt is herhaling, herhaling en herhaling.

Herhaling van het contactmoment.

De supermarkt bezoeker doet gemiddeld 2x à 3x in de week boodschappen. De advertentie op de schermen komt 6x, 12x of 24x per uur in beeld. Per bezoek kunnen er meerdere contactmomenten zijn.

Tips voor advertentie opmaak:

Een schermcampagne in de Albert Heijn zet je dus in voor een relevante boodschap met een herkenbare afzender.

Relevantie en herkenbaarheid worden met elkaar verbonden door een lokale afzender.

Zorg daarom dat je altijd benadrukt in de advertentie dat je gevestigd bent op dezelfde locatie als de supermarktbezoeker.

Niet elk onderwerp is voor iedereen relevant. En juist in de supermarkt komen veel mensen met uiteenlopende interesses. Door het onderwerp van de advertentie goed naar voren te brengen, selecteer je jouw potentiële klanten uit de grote massa.

Tot slot is een beeldscherm een visueel medium. Eén beeld kan meer zeggen dan duizend woorden.

Communiceer daarom op een scherm met een goede foto.

bottom of page